Usluge sudskog tumača i pravne usluge

Kao prvobitna aktivnost ova kategorija usluga je danas u poziciji da zadovoljava tekuće potrebe ne samo klijenata iz područja grada Niša, već i iz okoline - Vranja, Leskovca, Aleksinca, Kruševca, Kosova i Metohije itd.
Ne uzimajući u obzir kvalitet prevoda, koji je posle višedecenijskog iskustva s pravom na najvišem nivou, naša prednost leži u brzini realizacije posla, kao i stalnoj dostupnosti našim klijentima.

Ono što nas izdvaja od ostalih sudskih tumača u regionu jesu usluge prevodjenja i savetovanja u vezi sa inostranim penzijama. Naime, većina naših klijenata u ovom domenu usluga jesu penzioneri koji žive u Srbiji, a primaju nemačke, austrijske ili švajcarske penzije. Kako je često slučaj da dobijaju dopise od inostranih osiguravajućih zavoda na nemačkom jeziku, mi im pomažemo u komunikaciji - sastavljamo odgovore, prigovore, popunjavamo obrasce i formulare, dajemo pravne savete.

Osim toga, vrlo često smo u prilici da klijentima sastavljamo zahteve, tužbe, prigovore i ostale pravne sastave koji su im neophodni radi ostvarivanja prava u inostranstvu, kao što su povlačenja zabrana ulaska u zemlju, ostavinski postupci, naplate potrazživanja, priznavanja presuda i sl. Zatim ih upućujemo na nadležne službe u inostranstvu, a po potrebi i na advokate sa kojima smo do sada imali pozitivnu poslovnu saradnju.

Usluge prevodjenja

U okviru naše prevodilačke delatnosti bavimo se prevodjenjem tekstova iz raznih oblasti, tako da posedujemo bogat fond formiranih glosara iz oblasti trgovine i prava, mašinstva, gradjevine, elektrotehnike, medicine i hemije, obrazovanja, nauke i kulture, zdravstvenog, socijalnog i penzijskog osiguranja itd.

Naš Centar je usko specijalizovan za nemački jezik i ostaće dosledan ovakvom usmerenju i ubuduće, jer je iskustvo pokazalo da samo specijalizovani profili rada mogu da postignu i održe odgovarajući kvalitet prevoda.

Kontrola kvaliteta prevoda

Naši klijenti kogu da očekuju odredjene standarde u kvalitetu prevoda, što osim brižljivo uradjenog prevoda izvornog teksta podrazumeva i kontrolu kvaliteta.
Svaki prevod mora da zadovolji sledeće kriterijume: da bude potpun, tačan, razumljiv, pravilno napisan.
Osim toga, prevod mora da bude dosledan u korišćenoj terminologiji, ali i stilski uskladjen sa izvornikom. Od kvaliteta prevoda zavisi upotrebna vrednost prevedenog teksta, što je posebno važno kada su u pitanju dokumenta, na osnovu kojih se kasnije donose važne odluke.
Zbog toga je kontrola kvaliteta od suštinskog značaja u našem radu.