Kursevi

Stara poslovica "koliko jezika govoriš, toliko vrediš" je posebno aktuelna u današnje vreme tehnoloških dostignuća, kada geografske razdaljine ne predstavljaju nikakvu prepreku u komunikaciji ljudi. Internet je otvorio novo poglavlje u istoriji civilizacije i mi sa lakoćom možemo da komuniciramo sa svakim čovekom na planeti. Pod uslovom da se međusobno razumemo. Da vladamo jezikom koji je sagovorniku razumljiv. Živimo u vremenu u kome je poznavanje engleskog jezika postalo imerativ opšteg obrazovanja, nešto što se podrazumeva kao i tablica množenja. S druge strane, poznavanje samo engleskog jezika više nije dovoljno. Ukoliko se bavite ekonomijom, tehnikom, industrijom, medicinom, kulturom ... sigurno ste često bili u situaciji da se sretnete i sa nemačkim jezikom.

Germanica Vam pruža mogućnost da na brz i efikasan način ovladate osnovama ovog svetskog jezika, kao i da usavršite već postojeće znanje. Savremenim metodama nastave prilagođene Vašim mogućnostima i potrebama pomoći ćemo Vam da upoznate i progovorite nemački jezik.

Naš nastavni plan i program se zasniva na malim grupama (od 4 do 6 polaznika), što nam omogućava da posvetimo pažnju svakom polazniku, pri čemu upoznajemo njegove interese i pratimo individualno napredovanje. Osim toga, nudimo i ubrzane kurseve za polaganje ispita koji su Vam neophodni prilkom upisivanja fakulteta u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, ili za spajanje porodice odn. dobijanje boravišne vize (nivoi od A1 do B2). Pored osnovnih i poslovnih kurseva organizujemo i usko specijalizovane kurseve za zdravstvene radnike i za zaposlene u turističkoj branši.

Nastava je u skladu sa standardima, što podrazumeva podelu kurseva po nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike: od početnog A1 do završnog C2.

Naziv Trajanje Dinamika Nivo
Školski kursevi (V-VIII) 8 meseci (2 polugođa) 2 x nedeljno po 50 min Od A1 do B2
Tinejdžerski kursevi (srednja škola) 8 meseci (2 polugođa) 2 x nedeljno po 50 min Od A1 do B2
Opšti kursevi za studente i odrasle 4 meseca 2 x nedeljno po 60 min Od A1 do C1
Poslovni kursevi 4 meseca 2 x nedeljno po 60 min Od A1 do C1
Specijalizovani kursevi (zdravstvo i turizam) 4 meseca 2 x nedeljno po 60 min Od A1 do C1
Ubrzani kurs za polaganje nivoa A1 2 meseca 3 x nedeljno po 90 min A1
Ubrzani kurs za polaganje nivoa B1/B2 2 meseca 3 x nedeljno po 90 min A1/B2

Preduslov za pohađanje viših nivoa kurseva (A2, B1, B2, C1) jeste prethodno znanje nemačkog jezika.
Pre upisa se obavezno vrši provera znanja, kako bi se kandidati razvrstali u odgovarajuće grupe.